stojak na ulotki

Istnieje dużo różnych rodzajów reklamy i możliwości promocji. Każda gałąź biznesu w tym aspekcie ma różne potrzeby oraz wymagania. Da się także zastosować ogólne sposoby reklamy marki oraz technik marketingowych. […]

Usługi porządkowe w gminach

Utrzymanie porządku na drogach i chodnikach jest w gestii gminy. Samorząd gminy musi zlecić prace porządkowe specjalistycznym firmom zwykle tym, które wykonują usługi komunalne.