Usługi porządkowe w gminach

Utrzymanie porządku na drogach i chodnikach jest w gestii gminy. Samorząd gminy musi zlecić prace porządkowe specjalistycznym firmom zwykle tym, które wykonują usługi komunalne.